Netzgänger: Sprachauswahl türkische Version

Netzgänger içinde Araştırma

Bamberg Üniversitesi'nde çeşitli bilimsel konular proje hakkında araştırılıyor, örneğin bu proje etkili olduğunu  doğrulamak ve sürekli onu geliştirmek için.
Bunun için, beraber calışan okullar ile işbirliği içinde düzenli çalışmalar yapılmış ve öğrencilerle konuşulmuştur.

Proje Değerlendirmesi 2013: Proje etkilidir

projektevaluation

Mayıs 2012 ve Mayıs 2013 arasında bu proje üzerine oniki katılan okullardan öğrencilere Bilgisayar ve İnternet kullanımında kendilerine güvenlik ve öz-yetenek hakkinda sık sık sorulmustur
(Eğitim Bavyera Devlet Bakanlığı ve Kültür II.7-5 O 4106/291).
Netzgängere katılan öğrenciler, her iki alanda da önemli ölçüde geliştirilmiş, bu yüzden uzmanlık artışa projeye katılımı ile geldi. Ayrıca, öğrenciler bu yeni yeteneği kullanabileceklerinden eminler.Sonuçlar hem kızlar hem erkekler için pozitif, ve zamanla sabit kalmıştır.Projeye katılmayan grup öğrencilerde, bu bekleme döneminde, önemli bir değişiklik yoktur. Gençlerin araştırmada internette kendi davranışları hakkında yeni şeyler öğrendim 90% iddiasını verdi ve 85% Internet üzerinde proje sonrasında daha güvenli hissettim.

Indirme alanında mevcut sonuçların detaylı bir sunumu bulabilirsiniz.

 

Güncel araştırma soruları: Internet kullanımı için sebepler

Gelecekte Internet kullanımı için sebepler, daha önceden daha güçlü olmalıdır. İlk çalışmada (çalışma tasarımları ve Internet, Eğitim ve Kültür II.7-5 O 4106/291/21 Bavyera Devlet Bakanlığı onayı bildirimi) genclerin internet kullanmanın içindeki sebepleri  ve motivasyonları ve bilgisayarin ve İnternetin patolojik kullanımın arasında bir bağlantı olup olmadığını inceliyor.
Bu projenin daha da gelişmesi için büyük öneme sahip: Belirli sebepler özgü müdahalelerin eklenmesiyle önlemin etkinliğini artırmak için umut ediyoruz.